Aanslag gemeentelijke heffingen

Jaarlijks ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking. Hierop staat vermeld (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB) en een aantal andere jaarheffingen zoals de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Wij willen graag op een open, informele wijze met u over de WOZ-waarde en aanslag communiceren. Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan telefonisch contact op via 0486-477277 of stuur een e-mail naar belastingen@cgm.nl. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Vermeld uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht, dan kunnen wij u nog sneller helpen.

Aanslagbiljet in berichtenbox MijnOverheid

Heeft u zich al eerder aangemeld bij MijnOverheid? Dan staat het aanslagbiljet in uw Berichtenbox. U kunt zich hiervoor ook aanmelden via www.mijn.overheid.nl.

Waarom heft de gemeente belasting

De gemeente heft de gemeentelijke belastingen natuurlijk niet zomaar. Er worden allerlei zaken mee betaald. Zo wordt het geld van de rioolheffing gebruikt om het riool te onderhouden. Van het geld uit de afvalstoffenheffing wordt het huisvuil opgehaald en het geld van de OZB wordt onder meer gebruikt voor het onderhoud van wegen, straatverlichting, sportaccommodaties, allerlei soorten van zorg, enzovoorts. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en ondernemers van onze gemeente een bijdrage.

Meer informatie over de WOZ-waarde: taxatieverslag

U kunt hier een taxatieverslag van uw woning bekijken óf, als u zich heeft aangemeld, op MijnOverheid. Veel gestelde vragen en antwoorden over de wet WOZ vindt u op www.wozdatacenter.nl.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

De WOZ-waarde kan soms een rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl. Bent u huurder van een woning en denkt u dat u de WOZ-waarde nodig heeft? Dan kunt u bij de gemeente een huurdersbeschikking WOZ aanvragen.

Belastingopbrengst

Net als in voorgaande jaren zal een stijging van de WOZ-waarden niet leiden tot een verandering van de belastingopbrengsten voor de gemeente. Dit komt doordat de waardestijging wordt gecompenseerd door een aanpassing van de OZB-tarieven. Wel kan de gemeenteraad besluiten dat de opbrengsten onroerendezaakbelastingen (OZB) omhoog moeten. In 2021 zijn de OZB-opbrengsten door de gemeenteraad met 2% verhoogd. Dat is ook verwerkt in de tarieven.

Geen aanslag ontvangen/contactinformatie

Heeft u geen aanslag ontvangen en denkt u dat u er wel één zou moeten krijgen? Het is goed mogelijk dat u zich (onbewust) heeft aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Controleer uw Berichtenbox via www.mijn.overheid.nl om te zien of uw aanslag hier klaarstaat. Als u geen aanslag kunt vinden, neem dan contact op met team Belastingen via telefoonnummer 0486-477277 of stuur een e-mail naar belastingen@cgm.nl.

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van andere woningen raadplegen. Alleen WOZ-waarden van woningen zijn openbaar.