Adviesraad Sociaal Domein

Binnen de gemeente Grave wordt de inspraak bij maatschappelijke vraagstukken serieus genomen. Hiervoor heeft gemeente Grave al geruime tijd inspraakorganen die de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden adviseren over zaken in het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Grave vormt een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers. De Adviesraad adviseert het college en raad zowel gevraagd als ongevraagd over onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. De positie van de Adviesraden is verankerd in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016.

Wilt u meer weten over de adviesraad of de uitgebrachte adviezen?

Neemt u dan contact op met de de ASD Grave door een e-mail te sturen naar: els_vankoolwijk@hotmail.com