Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van subsidie voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer. De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

Betekenis afkoppelen

Hemelwater - regen, sneeuw en hagel - dat op uw dak valt wordt nu via uw regenpijp(en) afgevoerd naar het riool. Afkoppelen houdt in dat u uw regenpijp afkoppelt van het riool en het hemelwater laat infiltreren in de grond van uw tuin.

Informatie en advies

U vindt hier meer informatie over waarom afkoppelen belangrijk is en hoe u kunt afkoppelen.

Wilt u (mogelijk) afkoppelen? Dit kan op verschillende manieren. Bel voordat u subsidie aanvraagt vrijblijvend met de gemeente voor meer informatie en advies op maat: 0486-477277.

Voorwaarden

De afkoppelbijdrage bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

Voorwaarden:

 • U bent eigenaar van de woning, of u heeft toestemming van de eigenaar
 • Uw woning is aangesloten op een gemengd riool
 • Het oppervlak dat u afkoppelt is minimaal 10 m² en maximaal 500 m²
 • Het hemelwater wordt op uw terrein verwerkt en kan niet afstromen naar omliggende percelen
 • Uw infiltratievoorziening kan een bui van 60 mm neerslag verwerken
 • Uw bouwvergunning verplicht u niet om uw woning af te koppelen.

Bijlage:

Procedure

 • Na ontvangst wordt uw aanvraag gecontroleerd op volledigheid en juistheid.
 • Binnen zes weken ontvangt u een reactie.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u wachten met afkoppelen tot de aanvraag is goedgekeurd.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u per e-mail de vaststelling van het bijdragebedrag.
 • U kunt dan starten met de werkzaamheden.
 • Maak tijdens en na de uitvoering foto’s van de infiltratievoorziening.
 • Wanneer u klaar bent, meldt u dit via afkoppelen@cgm.nl met de foto’s (in totaal maximaal 9 Mb) als bijlage.

Aanvragen

Online

U kunt de subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformulier Subsidie Afkoppelen Hemelwaterafvoer (inloggen met DigiD).

Let op!

Bent u niet de eigenaar van het af te koppelen pand? Dan moet hij of zij uw aanvraag ook ondertekenen. Dit kan eenvoudig met het formulier digitale handtekening eigenaar (inloggen met DigiD). Zonder digitale handtekening van de eigenaar wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Schriftelijk

U kunt het formulier Subsidie Afkoppelen Hemelwaterafvoer (PDF) ook downloaden, printen, invullen en opsturen naar Gemeente Grave, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.