Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing maar reinigingsrecht. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Voor het aanbieden van restafval moet u tariefzakken gebruiken die u bij de supermarkten kunt kopen.

Tarief

Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verhuizing

U blijft in de gemeente wonen? De afvalstoffenheffing blijft gelijk en hoeft niet te worden verrekend. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont automatisch terug. Van de nieuwe gemeente krijgt u automatisch een nieuwe aanslag.

Reinigingsrecht

Bedrijven die bedrijfsafval van beperkte omvang en hoeveelheid aanbieden betalen reinigingsrecht. Het tarief is gelijk aan die van de afvalstoffenheffing. U kunt met een brief of e-mail vermindering vragen, als kan worden aangetoond dat er op een andere verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld via een factuur van een particulier vuilcontainerbedrijf.