Archeologie

Om alle toekomstige archeologische vondsten te beschermen, zijn er wetten en regels opgesteld waar u bij uw bouwplannen mee te maken kunt krijgen.

In sommige gevallen verplicht de gemeente u om eerst archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren. In een archeologisch vooronderzoek wordt bekeken of er iets van belang in de grond aanwezig is. Uw makelaar of architect kunnen u begeleiden bij de uitvoering van zo'n archeologisch vooronderzoek.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het archeologisch vooronderzoek, neem dan contact op met de gemeente via dit contactformulier (kies voor de optie archeologie) of via telefoonnummer 0486-477277. 

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.