Bedrijf veranderen of oprichten

Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden? Wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten uitvoeren of verhuist u naar een bestaand bedrijfspand? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

Melding doen of vergunning aanvragen

Afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. Via de Activiteitenbesluit Internet Module toetst u of uw bedrijfsactiviteiten tot type A, B of C behoren. Let er ook altijd op dat uw activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

  • Type A (minst milieubelastend): U hoeft geen melding te doen. U moet zich wel houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Type B (redelijk milieubelastend): U doet een melding. Ook (interne) verplaatsingen of het stopzetten van grotere installaties en bedrijfsactiviteiten moet u melden. Dit doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module. Uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Type C (milieubelastend): U vraagt een omgevingsvergunning activiteit milieu aan. Dit doet u via Omgevingsloket Online eventueel gecombineerd met andere activiteiten zoals bouwen, kappen van een boom etc. (zie aanvragen via het omgevingsloket)

Melding insturen

De melding kan alleen digitaal worden aangevraagd en wordt vanuit de internetmodule rechtstreeks naar de gemeente doorgezonden. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) adviseert de gemeente en neemt eventueel contact met uw op. Binnen acht weken ontvangt u bericht of de melding akkoord is.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. De gemeente verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en op papier uitprinten.

Stuur in dit geval de aanvraag naar:

Gemeente Grave
Correspondentieadres:
Postbus 7
5360 AA Grave

Vooroverleg

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen. Voor het behandelen van een vooroverleg kunt u leges verschuldigd zijn. Informatie over de hoogte van leges vindt u in de legesverordening van de gemeente Grave. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimte via telefoonnummer 0486-477277 of via info@grave.nl

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.