Belastingaanslag bezwaar

Direct regelen

Wanneer het u niet duidelijk is of u wel of geen bezwaar kunt indienen, is het verstandig eerst de toelichting achterop het aanslagbiljet te lezen. Ook kunt uiteraard daarover informatie vragen bij het team Belastingen, belastingen@cgm.nl of telefoonnummer 0486-477277.

Wanneer geen bezwaar maken

  • Tegen de hoogte van een tarief kan nooit bezwaar worden gemaakt
  • Als u gaat verhuizen: meld deze verhuizing altijd binnen vijf dagen bij de gemeente waar u naar toe verhuist. U krijgt dan automatisch ontheffing
  • Bij een verhuizing binnen de gemeente en u blijft de hoofdbewoner

Wanneer wel bezwaar maken

  • Als de aanslag niet voor u bestemd is (stuur bewijsstukken mee)
  • Als uw bedrijf geen reinigingsrecht wil betalen omdat u het bedrijfsafval op een andere verantwoorde wijze afvoert (stuur bewijsstukken mee zoals een kopie van het contract van het containerverhuurbedrijf)

Hoe maakt u bezwaar

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD om online bezwaar in te dienen. Ook kunt u schriftelijk een bezwaar indienen.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

Bij wie maakt u bezwaar

Bezwaren/verzoeken kunt u sturen naar de gemeente, t.a.v. de heffingsambtenaar, via belastingen@cgm.nl of per post naar ons correspondentie adres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Stuur bewijsstukken mee. Dat versnelt de afhandeling van uw bezwaar.