Belastingen

Aanslag gemeentelijke heffingen

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking staat vermeld (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Aanslag betalen

U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen, zelf overmaken of langskomen in het gemeentehuis. Hier kunt u ook een wijziging van het rekeningnummer doorgeven

Kwijtschelding

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

Tarieven gemeentelijke belastingen

Dit zijn de belastingtarieven die vastgesteld zijn voor dit jaar.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing: een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) eigenarenheffing. Als u op 1 januari gebruiker bent van een bedrijf of bedrijfsgedeelte dan betaalt u voor dat jaar OZB-gebruikersheffing.

Belastingaanslag bezwaar

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Reclamebelasting centrumgebied en bedrijventerreinen

Deze heffing geldt voor bedrijven en winkels in het centrumgebied en voor de bedrijventerreinen.

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. Meld uw hond aan bij de gemeente.

Stoppen met uw bedrijf

Als u gaat stoppen met uw onderneming, dan moet u dat doorgeven aan het team Belastingen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar belastingen@cgm.nl.