Stoppen met uw bedrijf

Als u gaat stoppen met uw onderneming, dan moet u dat doorgeven aan het team Belastingen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar belastingen@cgm.nl. Gelieve in de e-mail aan te geven per wanneer u uw bedrijfsactiviteiten stopt. Mocht u de huur van uw bedrijfspand hebben opgezegd, dan ontvangen wij graag ook een bewijs van beëindiging van uw huurovereenkomst met de verhuurder.

Geef het beëindigen van uw bedrijf daarnaast ook door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl.