Bestrijding plaagdieren

De gemeente bestrijdt geen overlast van plaagdieren op particulier terrein. Ziet u geen sporen, uitwerpselen of holen op gemeentegrond, dan wordt u geacht zelf de bestrijding te regelen. De gemeente neemt wel maatregelen om extreme overlast zoals een rattenplaag te voorkomen én als de overlast van gemeente eigendommen komt.

Neem voor het bestrijden van plaagdieren op uw eigen terrein altijd contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

Bekijk hier de folder 'Plaagdieren: bestrijding en verantwoordelijkheid' (PDF).  

Overlast melden

Openbaar terrein

Het is natuurlijk niet altijd duidelijk waar de overlast vandaan komt. Heeft u overlast van plaagdieren maar denkt u dat dat afkomstig is van openbaar terrein, meld dan de overlast via de app FIXI of bel ons. Alleen wanneer u een melding doet kunnen wij inschatten in welk gebied er sprake is van overlast. De gemeente komt dan controleren en grijpt zo nodig in.

Eigen terrein

Melden heeft geen zin als de bron van de plaagdieren zich overduidelijk bevindt op eigen terrein. Neem dan – voor eigen rekening – contact op met een gespecialiseerd bedrijf. Bent u huurder van een terrein of woning? Soms is uw verhuurder verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren. Neem dan contact op met uw verhuurder.

Wat kunt u doen

Voorkomen is beter dan genezen. Veel overlast kunt u voorkomen door zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat u kunt doen hangt af van om welk dier het gaat. De meest voorkomende overlast ontstaat door ratten, muizen, vogels (duiven, kraaien, kauwen) en wespen. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Internet

Op internet is ook veel informatie te vinden over hoe u (andere) plaagdieren zoals muggen, zilvervisjes, vliegen en mollen kunt bestrijden. Of raadpleeg een gespecialiseerd bedrijf.

Ratten en muizen

De aanwezigheid van ratten en muizen is bijna niet te voorkomen, maar wel te beperken.

Enkele tips

 • Maak naden en kieren van uw woning goed dicht. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakpannen op de gevels en aan stootvoegen
 • Stapel openhaardhout op een pallet en hou er ruimte omheen. Tocht houdt de dieren weg en katten kunnen om de pallet heen lopen
 • Muizen en ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen in de tuin en schuur. Ruim regelmatig op
 • Ratten verplaatsen zich ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop. Regelmatig snoeien helpt om hen weg te houden
 • Vogelvoerplaatsen in uw tuin waar voedsel blijft liggen werken als een magneet op ratten en muizen
 • Bewaar diervoer in dichte kisten, blikken of tonnen (niet van karton). Haal voedsel dat ’s avonds niet is opgegeten weg, ook al ligt dit in een dichte kooi
 • Klop een tafellaken met veel voedselresten niet uit in de tuin
 • De eendjes in de vijver voeren is leuk maar zorg dat er geen voedsel achterblijft
 • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op
 • Houd uw kliko goed gesloten en laat geen vuilniszakken met voedselresten naast de kliko staan
 • Een composthoop met voedselresten is een luilekkerland voor muizen en ratten, maar ook defecte riolering, vijvers waar brood gevoerd wordt, slecht onderhouden wal- en slootkanten, een volière en andere dierverblijven met zaad- en voedselresten, vogelvoerplaatsen (pindakaaspotten) etcetera

Duiven, kraaien en kauwen

Ook vogels komen af op voedsel en drinkplaatsen in uw tuin. Duiven die ergens langer verblijven hebben dan ook meestal een voedsel- en of waterbron in de buurt gevonden. Bij overlast kunt u zitplaatsen (randen van dakgoten, nok van het dak, schoorstenen, balkonranden) afschermen met duivenpinnen. Het nestelen van kauwen en kraaien onder overstekende dakdelen kunt u tegengaan door deze af te schermen met hout of gaas.

Wespen

Het voorkomen van overlast door wespen is zo mogelijk nog moeilijker te voorkomen dan overlast door andere plaagdieren. Het dichtstoppen van gaatjes en kieren waarachter een wespennest gebouwd zou kunnen worden is bijna ondoenlijk, een wesp vindt altijd wel een gaatje. Wespenoverlast op een terras is tegen te gaan door bepaalde geuren te gebruiken, bijvoorbeeld een beetje gebrande koffie op een schaaltje maar dat werkt maar korte tijd. Ziet u in het voorjaar één enkele wesp dan is dat vaak een koningin, op zoek naar een plek om een nest te bouwen. Probeer dat tegen te gaan. Heeft u toch last van een wespennest, schakel dan een professioneel bedrijf in. Het zelf weghalen van een wespennest kan gevaarlijk zijn.