Aanslag betalen

U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen vanwege een heel laag inkomen en geen vermogen? Via de online vragenlijst kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als u tijdelijk betalingsproblemen hebt, kunt u een betalingsregeling afspreken.

Hoe werkt het

 • Hebt u ons al gemachtigd? Dan incasseren wij het aanslagbedrag in elf maandelijkse termijnen
 • De incassodata (vervaldata) staan op het aanslagbiljet

U betaalt anders

 • Dan hebt u maar drie maanden de tijd om via een eigen opdracht de aanslag helemaal te betalen. Ons banknummer is NL62 BNGH 0285 0398 49
 • Voor een snelle verwerking vragen wij u om het betalingskenmerk te vermelden (zie aanslag)
 • Wilt u alsnog machtigen? Doe dit binnen veertien dagen met het groene kaartje of via het online formulier automatische incasso. Alleen dan incasseren wij de aanslag in maximaal elf maandelijkse termijnen

Betalingen in een keer

 • Aanslagen hoger dan € 4.000,00 en lager dan € 35,00 moeten altijd binnen een maand zijn betaald
   

Betalingsregeling

 • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding
 • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling
 • U kunt een betalingsregeling afspreken met het team Belastingen. Ons telefoonnummer is 0486-477277 of u kunt ons mailen: belastingen@cgm.nl

Machtiging automatische incasso (online)

Wilt u alsnog machtigen? Doe dit binnen veertien dagen via het online formulier automatische incasso. Alleen dan incasseren wij de aanslag in maximaal elf maandelijkse termijnen.

Wijzigen bankrekeningnummer

Via het online formulier automatische incasso kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen. Voor dit formulier dient u in te loggen met DigiD.