Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Afspraak maken

Een bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat een inwoner in leven is (uittreksel basisregistratie personen). Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

De attestatie de vita is een verklaring, ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand, dat een inwoner in leven is. Dit document is ook voor gebruik in het buitenland.

Persoonlijk afhalen

Voor een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita moet een medewerker van de gemeente verklaren dat u nog in leven bent. Dit kan alleen als u persoonlijk naar de publieksbalie in het stadhuis komt. 

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita ook aanvragen voor uw kind dat jonger is dan achttien jaar en op hetzelfde adres woont als u. Uw kind moet dan ook mee komen naar de afspraak op het stadhuis.

Kosten

2021

  • Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita: € 14,00
  • Bewijs van in leven zijn voor uw pensioenfonds: gratis

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis