Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

Afspraak maken

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

De attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit document is ook voor gebruik in het buitenland.

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan achttien jaar en op hetzelfde adres woont als u.

Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het stadhuis.

Aanvragen en kosten

Online

Het uittreksel krijgt u binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis