Bijzondere bijstand

Soms wordt u geconfronteerd met bijzondere omstandigheden en daardoor onverwachte kosten. Als u deze kosten dan niet kunt betalen, kunt u via de Snelbalie Inkomensondersteuning bijzondere bijstand aanvragen. Deze bijzondere bijstand is dus bedoeld voor bijzondere omstandigheden. Dit zijn extra, noodzakelijke, kosten die u moet maken door ziekte, beperking of andere bijzondere redenen. 

De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke kosten. U kunt géén bijzondere bijstand krijgen voor schulden of het wettelijk eigen risico van de zorgverkering. 

Iedereen met een laag inkomen (bijvoorbeeld uit werk, uitkering of pensioen) en geen of weinig eigen vermogen kan bijzondere bijstand ontvangen.

Hoe werkt het

De gemeente bekijkt per aanvraag of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en in welke vorm. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

  • Hebt u de kosten ook echt gemaakt?
  • Zijn de kosten in uw individuele situatie noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Is in uw individuele situatie sprake van bijzondere omstandigheden?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen uit eigen inkomen of vermogen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekeraar?

Zie voor meer informatie ook de beleidsregels bijzondere bijstand.

Voor wie is het bedoeld

De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen dat lager is dan 115% van de geldende bijstandsnorm. Dat inkomen kan een bijstandsuitkering zijn maar ook een andere uitkering, een laag salaris of laag pensioen. Uw vermogen mag ook niet hoger zijn dan een bepaalde grens.

De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per kostensoort. Uw omstandigheden en aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel u zelf nog kunt betalen. 

Het is altijd verstandig om de bijzondere bijstand aan te vragen voordat u de kosten maakt.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen

Heeft u andere kosten dan hierboven genoemd worden, neem dan contact met ons op.

Contact

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0485-396783.

U kunt ons ook mailen via inkomensondersteuning@cgm.nl.