Brede School Grave Oost

In 2015 kocht de gemeente Grave het Visioterrein aan. Een bijzonder terrein, direct gelegen aan de rand van de oude vestingstad met uitzicht over het riviertje De Raam. De gemeente heeft de grond gekocht om als (grond)eigenaar meer de regie te kunnen voeren over wat er in de toekomst met dit terrein gebeurt. Er wordt nu gewerkt aan een lange-termijn visie voor de herontwikkeling.
 
Op het oostelijk deel van het terrein wordt in ieder geval de Brede School Grave Oost gebouwd. Deze nieuwe school zal bestaan uit onder andere de huidige basisscholen Hartenaas, De Sprankel, de GGD (consultatiebureau) en kinderopvang.

Hieronder vindt u een animatiefilm van het ontwerp van de Brede School Grave Oost en alle documenten die betrekking hebben op de nieuwbouw.

Animatiefilm ontwerp Brede School

Informatie

Ervaart u overlast van de bouw of heeft u daar vragen over? Of heeft u andere vragen over de Brede School Grave Oost? In dit document vindt u gegevens wie u kunt bellen in welke situatie.