Maatregelen wateroverlast en verkeersveiligheid Bronkhorstweg Velp

Het klimaat verandert en daarmee neemt de intensiteit van regenbuien toe. In 2015 ontstond tijdens een hevige regenbui in een korte periode wateroverlast aan de Bronkhorstweg in Velp. De gemeente wil in de toekomst dergelijke wateroverlast zo veel mogelijk tegengaan en gaat daarom maatregelen treffen. Zo wordt een aparte rioolleiding aangelegd waarmee neerslag die valt in de openbare ruimte wordt afgevoerd naar de Hertogswetering. Aanwonenden kunnen daar met hun hemelafvoer op aansluiten.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Bronkhortsweg verkeersveiliger in te richten. Om dit te bereiken worden er plateaus aangebracht op de kruisingsvlakken met de Hanenstraat en de toerit naar de tennisvelden en worden er een drempel en een wegversmallingen toegepast. Daarnaast worden er fietssuggestiestroken toegepast. Dat versmalt de rijbaan visueel en heeft daarmee een remmende werking. Al deze maatregelen maken de situatie verkeersveiliger.

Aanwonenden en belanghebbenden zijn via informatiebijeenkomsten geïnformeerd. Daarbij konden vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt. Op basis van deze inbreng is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Bekjik hier het Definitief Ontwerp (PDF).

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mark Peters, Werkorganisatie CGM, e-mail: mark.peters@cgm.nl, telefoon: 0486-477277.