Calamiteitennummer en politie

Alleen voor spoedeisende zaken na werktijd en in het weekend, zoals een omgewaaide boom over de weg of andere (be-)dreigende of (verkeers-)onveilige situaties hebben wij een speciaal calamiteitennummer.

06-51352687

Wilt u een aangifte doen of spreken met de politie? Bel 0900-8844.