Collectieve zorgverzekering

Verzekeren tegen ziektekosten wordt steeds duurder. Daarom heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering voor minima. Het zogenaamde GemeentePakket VGZ (PDF) biedt een uitgebreide dekking tegen een lagere premie.

Wie kan deelnemen

Het GemeentePakket VGZ (PDF) wordt aangeboden aan inwoners die een inkomen hebben tot 115% van de bijstandsnorm én ook niet beschikken over vermogen dat boven de vermogensgrens van de bijstand ligt.

Ook inwoners met een andere uitkering of inkomsten uit arbeid, die aan beide voorwaarden voldoen, kunnen zich opgeven voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente.

Bijdrage in de premie

De collectieve zorgverzekering maakt onderdeel uit van de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Op grond van deze regeling kan de gemeente mensen met een laag inkomen compenseren voor hun zorgkosten. Dit betekent dat de gemeente maandelijks bijdraagt in de premie voor het GemeentePakket VGZ. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt ervan af of u wel of geen verzekering heeft voor het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de premie op: www.vgz.nl.

De compensatie wordt door VGZ direct in mindering gebracht op de maandelijkse premie van de Gemeente-Polis VGZ. U hoeft daardoor maandelijks minder te betalen. De voordelen van het GemeentePakket VGZ op een rij:

  • Zeer uitgebreide dekking, inclusief tandartskosten
  • Hoge vergoedingen voor veelvoorkomende zorgkosten
  • Een lagere premie door compensatie via de gemeente
  • Het eigen risico kan volledig meeverzekerd worden
  • Opzegservice

Meer informatie

Alle informatie over het GemeentePakket VGZ, zoals premies en vergoedingen, vindt u vanaf eind november 2020 op www.vgz.nl. Bekijk de voorwaarden en reglementen op www.vgz.nl en de vergoedingsoverzichten op www.vgz.nl.

Betalingsachterstand

Als er sprake is van een betalingsachterstand voor de premie bij uw huidige verzekeraar dan is overstappen niet altijd mogelijk. Wij adviseren u om dan eerst contact op te nemen met uw huidige verzekeraar alvorens u zich aanmeldt voor het GemeentePakket VGZ (PDF).

Digitaal aanmelden

Voor deelname gaat u vanaf eind november 2020 naar www.vgz.nl.

Als u hulp nodig heeft dan wordt u via 0900-7799771 persoonlijk geholpen met uw aanmelding. De gemeente neemt na de aanmelding contact met u op om te onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is dan ontvangt u van VGZ de polis voor het nieuwe jaar.

Contact

Komt u er niet uit? Het Advies en Informatiepunt (Sociom) kan u informeren en helpen bij uw aanmelding. Zij zijn op Maandag, woensdag en donderdag van 9.00-10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0485-700500. Kijk voor meer contactmogelijkheden op de website van Sociom.

Natuurlijk kunt u ook altijd met vragen terecht op telefoonnummer 0485-396783. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ons ook mailen via inkomensondersteuning@cgm.nl.