Commissieleden

De Graafse raad kent drie commissies. Een commissie telt 14 leden, iedere in de raad vertegenwoordigde fractie heeft 2 zetels. Kies voor een commissie voor informatie over de samenstelling.

Samenstelling agendacommissie en presidium

De agendacommissie bereid agenda’s voor voor raads- en commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. In de agendacommissie en het presidium zitten alle fractievoorzitters de burgemeester en de griffier.