Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Publicatiedatum: Vrijdag 1 oktober 2021

De Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is met ingang van 1 oktober 2021 gestopt. U kunt dus geen aanvragen meer indienen voor deze regeling. Mogelijk heeft u nog steeds moeite om financieel rond te komen. Is dat het  geval, dan kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstand Zelfstandigen 2004 (Bbz2004). Kijkt u hier voor meer informatie:

Uitkering voor zelfstandig ondernemers