Subsidieregeling voor culturele organisaties in verband met COVID-19 gemeente Grave

Publicatiedatum: Vrijdag 1 januari 2021

Als gevolg van het COVID-19 worden diverse culturele organisaties (verenigingen en instellingen) financieel getroffen. Met name organisaties met een eigen accommodatie. Om deze organisaties financieel tegemoet te komen is de subsidieregeling: Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave opgesteld.

De kernpunten van deze subsidieregeling zijn

  • uitsluitend organisaties die voor de realisatie van hun statutaire culturele doelstelling beschikken over een eigen accommodatie (in eigendom of als hoofdgebruiker in huur) kunnen voor compensatie in aanmerking komen
  • de maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 5.000,-
  • er wordt een budgetplafond gehanteerd van € 70.000,-. Indien het aantal aanvragen het beschikbare bedrag overstijgt wordt de maximale bijdrage per vereniging verlaagd
  • de subsidiebehoefte per aanvraag wordt getoetst op basis van een vergelijking van de jaarrekeningen 2019 en 2020 van de aanvrager en de nadere onderbouwing van de nadelige effecten als gevolg van het COVID-19-virus
  • De regeling richt zich uitsluitend op compensatie van de negatieve gevolgen voor de organisaties in het kalenderjaar 2020

Subsidie aanvragen

Als uw organisatie aanspraak wil maken op een subsidie op grond van deze regeling dien dan uiterlijk 31 maart 2021 uw aanvraag in. De subsidieregeling, het aanvraagformulier en de toelichting op het aanvraagformulier staan in de bijlagen. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit inclusief bijlagen naar info@grave.nl onder vermelding van "Aanvraag subsidie covid cultuur 2020".

Bijlagen