D’n Opsteker

Ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Grave wordt er een vrijwilliger of een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij ontvangen de vrijwilligersonderscheiding van Grave, “D’n Opsteker”.

Wie komt in aanmerking

Het criterium om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding is, dat inwoners (individueel of in een groep) van onze gemeente, zich inzetten voor de gemeenschap van Grave, Escharen, Velp en Gassel. Dat kan bijvoorbeeld zijn als vrijwilliger bij een vereniging of instelling, als hulpverlener, mantelzorger, brandweerman/vrouw of lid van een adviesraad; maar dus ook hele besturen van verenigingen etcetera. Kortom mensen die oog hebben voor anderen, voor mensen in hun directe omgeving en die daarmee hun steentje bijdragen aan een prettig leefklimaat in onze gemeente.

Contact

Kent u zo iemand of kent u een vereniging of groep die hiervoor in aanmerking komt, meldt deze dan aan bij het bestuurssecretariaat, per mail bestuurssecretariaat@grave.nl of per telefoon 0486-477277.