De griffie

De griffier ondersteunt de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en de commissies. Tevens ondersteunt zij de individuele raads- en commissieleden en de voorzitters. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook u kunt rekenen op de griffier! Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar. Kijk voor meer informatie over deze mogelijkheden bij meedoen.

Contactgegevens griffie