De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met waardevolle cultuurhistorische objecten, kastelen en landgoederen. Waar agrarische bedrijven ontwikkelkansen hebben in een samenspel met natuur en water. Met de idyllische Raam als kloppend hart. Een blauwe ader die het gebied doorkruist en daarmee de verbindende schakel is.

De Raamvallei

Dit gebied noemen we de Raamvallei. Of liever gezegd; de verborgen Raamvallei. Een prachtig stukje natuur dat al veel schoonheid herbergt maar nog onvoldoende is ontdekt. En een gebied waar nog veel kansen liggen voor verdere ontwikkeling. Zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied van duurzaamheid en de agrarische sector. Daarnaast ligt er een noodzakelijke waterbergingsopgave en de behoefte om het watersysteem te optimaliseren.

Platform 'De Verborgen Raamvallei'

21 partijen hebben hun krachten gebundeld om in samenwerking met elkaar de Verborgen Raamvallei verder te ontwikkelen. Dat doen ze allemaal vanuit hun eigen mogelijkheden. Deze partijen vormen samen de netwerkorganisaties: Platform ‘De Verborgen Raamvallei’. Het platform bestaat uit de volgende partijen: Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Regionaal bureau voor toerisme Land van Cuijk, Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Ebben Boomkwekerij, Fitland BV, De Ram Recreatie, JV Dommelsvoort, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, De Landgoedeigenaren, ZLTO afdeling Land van Cuijk Noord, Milieuvereniging Land van Cuijk, Brabants Landschap, Teeuwissen Group, HAS Hogeschool Den Bosch, Stichting Myllesweerd, Stichting Graeft Voort, Agrarische Natuurvereniging Raamvallei en de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Elke partij heeft op eigen wijze haar bijdrage aan het uitvoeringsprogramma geformuleerd. 

Ontwikkelperspectieven

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de door partijen gezamenlijk geformuleerde ontwikkelingsperspectieven:

  • Robuuste landbouw en een ondernemende EHS
  • De verborgen onthaasting en Erbij zijn is meemaken
  • Het verscholen verleden
  • Duurzaam en klimaatbestendig: CO 2 footprint

Robuuste landbouw in een ondernemende EHS

Landbouw is van oudsher een sterke speler in de Raamvallei. Daar ligt dan juist ook de kracht. Ee liggen volop kansen voor grondgebonden landbouw: de boer weer terug als medevormgever van de natuur in samenwerking met landgoedeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties.

Landbouw is van oudsher een sterke speler in de Raamvallei. Daar ligt dan juist ook de kracht. Er liggen volop kansen voor grondgebonden landbouw: de boer weer terug als medevormgever van de natuur in samenwerking met landgoedeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties. Door onze gezamenlijke aanpak staan we garant voor een snelle realisatie en een kwaliteitsslag die gezien mag worden, met kansen voor recreatief medegebruik en met respect voor de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de huidige en nieuwe natuurgebieden en landgoederen. Zo wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid geen plicht maar een lust! 

De Verborgen Onthaasting

De Raamvallei ligt verborgen tussen verstedelijkte gebieden: daar is onthaasting een waarde met betekenis. Juist die waarde gebruiken we als kans. We gaan op zoek naar mogelijkheden om ruimte te geven aan verblijfslocaties van allure en met kwaliteit. Samen met concepten zoals wellness, leisure of zorg, biedt het kansen voor bedrijfsontwikkelingen. We ontwikkelen onder andere een sterk recreatie routenetwerk: wandel- en fietsroutes over karakteristieke paden, lanen of over boerenland, aanhakend op knooppuntennetwerken. Ook verbinden we zo de omliggende dorpen met de Raamvallei. We onderzoeken de meerwaarde van de ontwikkelingen langs de Maas op de Raamvallei. Hiermee benutten we de recreatieve potentie van de Raamvallei! 

Duurzaam en Klimaatbestendig: ‘CO- footprint’

Investeren in je eigen omgeving is oogsten in je eigen omgeving. Samen met het bedrijfsleven willen we CO-compensatie toepassen in de Raamvallei (en in de Maasheggen). Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, dragen door CO-compensatie in het gebied bij aan landschapsversterking en natuurontwikkeling: aanleg van nieuwe ecologische stapstenen, aanleg van landschapselementen bijvoorbeeld in combinatie met boomteelt, vergroening rond landbouwpercelen, natuur langs beken en sloten of als invulling van gewenste grotere delen natuur. Compenseren daar waar de impact plaatsvindt en waar klanten en medewerkers wonen en werken. Duurzaam en klimaatbestendig! 

‘Het Verscholen Verleden’

In de Raamvallei liggen unieke landschappen en prachtige cultuurhistorische objecten. Of het nu het verhaal is van de Beerse Overlaat of de nog aanwezige landgoederen en kastelen (Ossenbroek, Tongelaar, Barendonk etc.): het biedt ons volop kansen. Om al dit moois te behouden gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om ze, passend in de omgeving te ontwikkelen. Laten zien, beleven en proeven: zo maken we het verleden zichtbaar en actief!

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u via e-mail geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom De Verborgen Raamvallei? Meld u dan hier aan voor de online nieuwsbrief.