Drank- en horecaontheffing

Direct regelen

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld tijdens een evenement of feest? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor twaalf opvolgende dagen worden aangevraagd.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Voorwaarden

Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn
  • mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • moet de aanvraag zes weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Ruimte via telefoonnummer 0486-477277 of via info@grave.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.