Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning.

Een mooi huis met een lage energierekening

En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners. Duurzame materialen geven bijvoorbeeld geen schadelijke straling af
 • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
 • de woning zo te ontwerpen dat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft

Wat kan ik zelf doen aan duurzaam bouwen

Meer informatie over maatregelen en subsidies vindt u bij het Energieloket Grave.

Duurzaamheidslening voor eigenaar-bewoners Grave

Energiezuiniger wonen

Wilt u uw woning energiezuiniger maken om daarmee uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Vanaf oktober kunt u als eigenaar-bewoner een lening aanvragen bij de gemeente Grave mits u maatregelen treft in uw koopwoning die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw woning. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Wat is het

U kunt geld lenen om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken. Door energiebesparende maatregelen te nemen draagt u niet alleen bij aan verhoging van de duurzaamheid, u bespaart ook op uw energierekening. De lening is tegen een voordelig rentetarief en in veel gevallen is het voordeel zelfs groter dan de lasten van de lening. Hieronder kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening.

Over de lening

 • U kunt minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- lenen.
 • Het geleende bedrag betaalt u terug in 10 of 15 jaar, dit is afhankelijk van de hoogte van de lening.
 • De rente is voordelig; altijd 3% lager dan het markttarief (minimaal 0.5%).
 • De lening wordt in annuïteiten afgelost.
 • De lening is een zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat u leent uit en aflost in hetzelfde fonds, waardoor het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-bewoner in de toekomst gebruik kan maken van dezelfde lening.

Maatregelen die in aanmerking komen

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Kleinschalige windturbine
 • Raamisolatie
 • Verwarmingsinstallatie
 • Vloerisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen

Voorwaarden

 • U bent eigenaar én bewoner van een bestaande woning in Grave.
 • De woning is voor 2013 gebouwd.
 • De woning is geschikt en bestemd voor permanente bewoning.
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • Door de getroffen maatregelen wordt uw energievraag lager, dan wel de CO2-uitstoot minder, of stijgt het aantal duurzame energiebronnen van de woning. U kunt dit aantonen.
 • De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd.
 • Een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Vóór de aanvraag 

 • Controleer of er vergunningen nodig zijn en vraag deze aan.
 • Vraag offertes op bij de bedrijven die de maatregelen gaan aanbrengen.

Aanvragen

Ga naar de pagina Duurzaamheidslening om aan te vragen.

Na de aanvraag

 • U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van SVn of een afwijzingsbrief.
 • Vul het aanvraagformulier van SVn in en stuur het op aan SVn.
 • Bij positieve toetsing ontvangt u een offerte voor een lening; bij negatieve toetsing krijgt u van de gemeente alsnog een afwijzingsbrief.
 • Na afsluiten van de lening kunt u de bedrijven opdracht geven om de maatregelen uit te voeren.

De gemeente Grave werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Financiële vragen over de duurzaamheidslening kunt u stellen aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon 033-2539436 of e-mail info@svn.nl. Kijk ook op https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening.

Vragen

Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij de gemeente Grave, telefoon: 0486-477277 of e-mail info@grave.nl.