Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. Wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen
    Deze houden rekening met het milieu en de gezondheid van bewoners. Duurzame materialen geven bijvoorbeeld geen schadelijke straling af
  • een gezond binnenmilieu
    Bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen.
  • ontwerp van de woning
    Door de woning te ontwerpen zodat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Meer informatie over maatregelen en subsidies vindt u bij het Energieloket Grave en op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Bouwen in de gemeente

Gaat u bouwen in de gemeente? Geef dan uw plannen en wensen op duurzaam gebied alvast aan bij het aanvragen van de conceptaanvraag (vooroverleg).