Duurzaamheidslening

Wilt u uw woning energiezuiniger maken om daarmee uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Als inwoner kunt u een lening aanvragen bij de gemeente Grave, mits u maatregelen treft in uw woning die ten goede komen aan de duurzaamheid van uw woning. U kunt bijvoorbeeld uw woning laten isoleren of een warmtepomp laten installeren.

Over de lening

U kunt geld lenen om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken. Door energiebesparende maatregelen te nemen draagt u niet alleen bij aan verhoging van de duurzaamheid, u bespaart ook op uw energierekening. De lening is tegen een voordelig rentetarief en in veel gevallen is het voordeel zelfs groter dan de lasten van de lening. Hieronder kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening.

 • U kunt minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- lenen.
 • Het geleende bedrag betaalt u terug in 10 of 15 jaar, dit is afhankelijk van de hoogte van de lening.
 • De rente is voordelig.
 • De lening wordt in annuïteiten afgelost.
 • De lening is een zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat u leent uit en aflost in hetzelfde fonds, waardoor het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-bewoner in de toekomst gebruik kan maken van dezelfde lening.

Duurzame maatregelen

U kunt voor de volgende maatregelen een lening afsluiten:

 • dakisolatie
 • gevelisolatie
 • kleinschalige windturbine
 • raamisolatie
 • verwarmingsinstallatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • zonnepanelen

Voorwaarden

 • U bent eigenaar én bewoner van een bestaande woning in Grave.
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • De woning is geschikt en bestemd voor permanente bewoning.
 • Door de getroffen maatregelen wordt uw energievraag lager, dan wel de CO2-uitstoot minder, of stijgt het aantal duurzame energiebronnen van de woning. U kunt dit aantonen.
 • De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd. U levert offertes aan.
 • U heeft de benodigde vergunningen.
 • Er is een positieve financiële toetsing door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wel of geen vergunning

Voor veel maatregelen heeft u geen vergunning nodig. Wilt u dit zeker weten? Doe dan de vergunningcheck.

Houd ook rekening met erfgoed. Woont u in een rijksmonument of beschermd dorps- of stadsgezicht? Dan gelden er extra voorwaarden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf controleren of deze status op uw woning van toepassing is door informatie op te halen op uw adres.

Aanvragen

Kadastrale gegevens

 • Voor de aanvraag heeft u de kadastrale gegevens van uw woning nodig. Deze zijn ook te vinden op www.kadastralekaart.com.

Aanvragen

Zonder digitale handtekening van de (mede-)eigenaar kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen

 • Als er een mede-aanvrager is moet hij/zij de aanvraag van de duurzaamheidslening ook ondertekenen. Dat kan eenvoudig met het formulier digitale handtekening mede-aanvrager. Hij/zij moet dan inloggen met DigiD.

 

Procedure

 1. U doet de aanvraag. U ontvangt van de gemeente een bevestiging van de aanvraag.
 2. U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van SVn, of een afwijzingsbrief.
 3. Vul het aanvraagformulier van SVn in en stuur het op aan SVn.
 4. Bij positieve toetsing ontvangt u een offerte voor een lening; bij negatieve toetsing krijgt u van de gemeente alsnog een afwijzingsbrief.
 5. Na afsluiten van de lening kunt u de bedrijven opdracht geven om de maatregelen uit te voeren.
 6. De factuur kunt u, bij voorkeur in één keer, declareren d.m.v. de declaratieformulieren van de SVn en indienen bij de gemeente.

De gemeente Grave werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Financiële vragen over de duurzaamheidslening kunt u stellen aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon 033-2539436 of e-mail info@svn.nl.