Eigen bijdrage Wmo-voozieningen

Voor de meeste Wmo voorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Heeft u een of meer voorzieningen dan betaalt u nooit meer dan maximaal € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïnd. Mocht u vragen hebben over de eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met het CAK via 0800-1925 of kijk op de Website www.hetcak.nl.

Voor voorzieningen in de vorm van rolstoelen en hulpmiddelen voor inwoners jonger dan 18 jaar is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Inwoners van de gemeenten Grave met een inkomen onder het sociaal minimum betalen géén eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

.