Eikenprocessierups

Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, ondernemen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert actie. U kunt hier lezen welk gevaar de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kan leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder. Deze rups leeft alleen in eikenbomen. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen. Deze brandharen veroorzaken overlast.

Gezondheidsklachten

De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, veroorzaken veel overlast bij mens en dier. Komt u in aanraking met de brandharen, dan kan er op een allergie lijkende reactie ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.

Voor meer informatie over de eikenprocessierups verwijzen wij u door naar onderstaande website van GGD Brabant: https://www.oakie.info/

Beheersing

Door bestrijding van de rupsen, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. 

Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt, is veilig. Het middel kan wel irritaties veroorzaken. Wij raden u dan ook aan om uit de nevel te blijven. Ook kunt u dieren beter niet laten grazen onder de eikenbomen, wanneer deze bespoten worden.

We behandelen eikenbomen van de gemeenten, die aan drukke fiets-/wandelroutes (inclusief de Vierdaagse route), druk bezochte pleinen, speelplaatsen en schoolterreinen staan.

Daarbij worden er op verschillende plekken ook nesten afgezogen. Welke locaties dit zijn, kunt u vanaf eind april vinden op www.cgmgis.nl/bomen.

Verder zorgen we voor meer diversiteit bij de aanplant/herplant van bomen. We zaaien bloemenmengsels in bermen en planten bloembollen om natuurlijke vijanden aan te trekken. Op kleinere schaal plaatsen we insectenhotels en faciliteren we het ophangen van nestkasten.

Wat kunt u zelf doen

U kunt helpen met het beheersen van de eikenprocessierups door vogelhuisjes voor koolmezen en vleermuiskasten op te hangen in uw tuin. Ook kunt u zorgen voor meer bloeiende beplanting gedurende het hele jaar. Deze trekken namelijk de natuurlijk vijanden van de rups aan. Het is ook belangrijk dat u, wanneer in april/mei de eitjes van de rups uitkomen, stopt met het voeren van vogels. Dit maakt dat zij zelf actief op zoek gaan naar voedsel en meer rupsen opeten.

Wat moet u niet doen

Er zijn een aantal schadelijke geruchten in de omloop over het bestrijden van eikenprocessierupsen. Bedrijven die folie of lijmstrips aanbieden claimen dat de ‘gang’ van de rups hierdoor wordt onderbroken. Dit zou zogenaamd helpen tegen de overlast. Deze uitspraak is onderzocht door deskundigen en blijkt niet waar te zijn. De rupsen lopen over folie heen, zelfs wanneer die behandeld is met insecticide. Soms gebruiken ze het zelfs om hun nest van te maken. Meer plastic in de natuur is geen goed idee. Het gebruik van lijm is ook zeer schadelijk voor flora en fauna. Lijm maakt immers geen onderscheid tussen de eikenprocessierups en andere insecten, vlinders en vogels. Deze blijven ook plakken en sterven daarmee een nare dood. Het gebruik van lijm is ook bij de wet verboden.

Wanneer melden

Wanneer u een nest in de openbare ruimte ziet, meld deze dan via de fixi app (https://www.fixi.nl/) onder het kopje ‘Eikenprocessierups’. Zo helpt u ons om een goed beeld te krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd. Dit is ook  afhankelijk van de locatie.

Bestrijdingskaart

Op deze bestrijdingskaart kunt u vinden op welke locaties er (preventief) gespoten wordt.