Energietransitie

De gemeenten in het Land van Cuijk werken samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een regio die volledig draait op duurzame energie; “Energiek Land van Cuijk”. We focussen hierbij op drie stromingen: energie besparen, duurzaam elektriciteit opwekken en aardgasvrij wonen.

Verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, kolen en olie is immers niet meer van deze tijd en zorgt voor veel CO2-uitstoot met desastreuze gevolgen voor het klimaat. Dit betekent voor de toekomst dat we onze energievraag omlaag moeten brengen. Alles wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Dit doen we door onze woningen en bedrijfsgebouwen te isoleren, energiezuinige apparaten te gebruiken en daar bewust mee om te gaan.

Daarna willen we de energie die we nodig hebben duurzaam opwekken met behulp van natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water, biomassa en aardwarmte, en verwarmen, koken en douchen we in de toekomst zonder aardgas.

Deze grote verandering, die ons allemaal raakt, noemen we de “energietransitie”.

De drie stromingen

Energie besparen

  • Denk aan het isoleren van woning en bedrijfsgebouwen, het gebruiken van energiezuinige apparaten en bewust omgaan met energie (gedragsmatig).

Duurzaam elecktriciteit opwekken

  • Denk aan het opwekken van energie met behulp van natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water.

Aardgasvrij wonen

  • Denk aan duurzaam verwarmen, koken en douchen (de warmtetransitie)

Deze stromingen overlappen elkaar wel. Zo is energiebesparing een belangrijke eerste stap in de warmtetransitie naar aardgasvrij wonen.