Hof van Esteren, Escharen

In het zuiden van de kern Escharen ligt het terrein van “Van Dongen”, een agrariër die zijn gronden heeft verkocht aan van Wanrooij Projectontwikkeling. Van Wanrooij heeft het initiatief genomen hier – gefaseerd – maximaal 70 woningen te realiseren. Er zullen verschillende typen woningen worden gebouwd. Het project heeft de naam “Hof van Esteren” gekregen.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. In 2017 is de eerste fase gerealiseerd. Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande voor fase 2 (13 woningen), gelegen aan de Beerschemaasweg. De verkoop van de tweede fase start begin 2019.

Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich inschrijven bij Van Wanrooij Projectontwikkeling via www.vanwanrooij.nl.