Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

Direct regelen

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen.

Geheimhoudingsrecht

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet Verstrekkingsbeperking. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Wie kan geheimhouding aanvragen

  • U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent en 16 jaar of ouder.
  • U kunt voor uw kinderen tot achttien jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

Als een kind van zestien of zeventien jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Een instantie vraagt om informatie

  • Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan
  • Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt
  • Vraagt SILA (Stichting interkerkelijke ledenadministratie) of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet
  • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren

Online regelen

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD.