Wisseveld Grave

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting. Het plangebied omvat ook de locatie van het voormalige Merletcollege (inmiddels gesloopt) en de (omgeving) Nieuwe Haven met het terrein van Cox (gesloopte betoncentrale).

Algemeen

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting. Het plangebied omvat ook de locatie van het voormalige Merletcollege (inmiddels gesloopt) en de (omgeving) Nieuwe Haven met het terrein van Cox (gesloopte betoncentrale). Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de provinciale weg en aan de oostzijde door de Koninginnedijk, de rivierdijk van de Maas. Aan de waterzijde van de dijk liggen de uiterwaarden van de Maas, een havenkom en een restant van een oud bastion.
Het bedrijventerrein Wisseveld wordt de komende jaren her-ontwikkeld tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie voor diverse doelgroepen. Onderdeel van de herontwikkeling was de inmiddels gerealiseerde bouw van Catharinahof. Catharinahof is woon-zorgcomplex met een multifunctioneel centrum. Een nieuwe levendige plek van ontmoeten in Grave waarin gewoond, gewerkt, gezorgd en gerecreëerd wordt.

De overige projecten binnen het plangebied zijn:

  • Oranjebastion
  • EMAB-locatie (locatie voormalige betoncentrale aan de Maas)
  • Gebied ‘achter Catharinahof’
  • Locatie eigendom ‘Maertens’
  • Revitalisering bedrijventerrein ‘Noord’ (richting de brug) 

Actuele stand van zaken

Op diverse fronten wordt uitvoering gegeven aan het project. Op dit moment is de gemeente met initiatiefnemers in gesprek voor de ontwikkeling van het Oranjebastion. Hier is ruimte voor de ontwikkeling van maximaal 22 woningen. Ook is de gemeente met Rijkswaterstaat in gesprek over een mogelijke ontwikkeling in het rivierbed (op de EMAB-locatie). In 2015 zal door de ontwikkelaar een gebiedsvisie worden opgesteld voor het gehele plangebied Wisseveld.

Fasering en planning

  • Planontwikkeling Oranjebastion: 2014
  • Bestemmingsplanprocedure Oranjebastion: 2015
  • Bouw Oranjebastion: 2016
  • Planontwikkeling overige gebieden (Cf. op te stellen Gebiedsplan): 2015-2023
  • Revitalisering Noordelijk deel Wisseveld: 2016-2023

Informatie en documenten

Contact

Werkorganisatie CGM (ambtelijke samenwerking gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). Projectleider: Danny van de Laarschot. Telefoonnummer: 0486-477277.