Herontwikkeling Prinsenstal Grave

Algemeen

Voor het hele gebied Brugstraat, Oliestraat, Maaskade en Prinsenstal (kortweg "Prinsenstal") geldt dat het kan worden herontwikkeld. Het gaat om de locatie waar onder meer het voormalig verzorgingstehuis Maaszicht was gevestigd. Dit verzorgingstehuis is verplaatst naar de Catharinahof in het plangebied Waterlinie/Wisseveld. Een deel van het oude Maaszicht zal worden gesloopt, het betreft hier de “nieuwere” gedeelten. De locatie wordt daarna herontwikkeld met woningbouw. Eind 2018 wordt meer duidelijkheid verwacht over het aantal en type woningen en eventuele andere functies die worden gerealiseerd.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.iamgrave.nl/inschrijven.

Contact

Werkorganisatie CGM (ambtelijke samenwerking gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). Projectleider: Danny van de Laarschot. Telefoonnummer: 0486-477277.