Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT)

Ontvangt u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo en is dit niet voldoende? Of bent u mantelzorger binnen het gezin? Dan kunt u (extra) huishoudelijke ondersteuning kopen voor een aantrekkelijk tarief. Het gaat om maximaal drie uur per week huishoudelijke hulp via een professionele organisatie. U betaalt hiervoor € 7,50 per uur in plaats van € 23,00. De € 15,50 korting wordt door de gemeente betaald aan de zorgaanbieder.

Voor wie

De gemeente wil met deze regeling mensen met een beperking de kans bieden om tegen een lage prijs extra, of ander, huishoudelijk werk te laten doen. Ook wil de gemeente mantelzorgers ondersteunen. De tijd die zij moeten besteden aan hun eigen huishouden, of het huishouden van degene voor wie zij zorgen, kunnen zij dan anders besteden. Bijvoorbeeld om meer ruimte te hebben voor zichzelf. Of om andere dingen te kunnen doen voor degene voor wie zij zorgen.

De hulp is breed inzetbaar in het huishouden voor schoonmaakwerkzaamheden. Samen met de aanbieder maakt u hier afspraken over. De hulp mag geen lichamelijke verzorging bieden.

Waarom is deze korting

De gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra geld gekregen om te zorgen dat er werkgelegenheid blijft voor de huishoudelijke hulp.

Aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor de HHT of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeenten Grave, bereikbaar via e-mail: wmo-consulenten@cgm.nl of telefonisch op 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).