In de gemeente

Als de sirene gaat…

Als u de sirene hoort, dan is er iets aan de hand. Dat kan van alles zijn, zoals gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen bij een brand, een zwaar ongeval of een dreigende overstroming.

Automatische Externe Defibrillatoren (AED)

In gemeente Grave vindt u op verschillende openbare locaties AED’s.

Eikenprocessierups

Wat de gemeente doet om de overlast te beperken die de eikenprocessierups voor u en uw (huis-) dieren geeft.

Hondenuitlaatplaatsen

U kunt uw hond zijn behoefte laten doen bij een van de hondenuitlaatplaatsen of hondenuitlaatzones.

Toerisme en recreatie in het Land van Cuijk

Het Land van Cuijk is het ‘Land van Heerlijke Ontmoetingen’. Je ziet én ervaart er vele eeuwen van vaderlandse geschiedenis. Je ziet in gebouwen en landschappen terug wat de invloed is geweest van de Romeinen, de ridderfamilies, de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers, maar ook hoe het Land van Cuijk is getekend door natuurgeweld.

Weekmarkt

Iedere vrijdagochtend kunt u van 07.30 uur tot 12.30 uur terecht op de weekmarkt. Er is een ruim gesorteerde versmarkt, maar ook voor bloemen, fournituren, stoffen, kleding en dergelijke kunt u terecht op de weekmarkt.

Wijk- en dorpsraden

De gemeente Grave bestaat uit vier kernen: Grave, Velp, Escharen en Gassel. Deze hebben ieder een eigen wijk- of dorpsraad.

Zelfbeheer in het groen

De gemeente Grave zet met ‘zelfbeheer in het groen’ in op het betrekken van burgers bij het groenbeheer in de eigen straat of wijk. Hoe werkt dit?