Inkomensondersteuning

Coronacrisis - ondernemers en ZZP'ers

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485-396700.

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u misschien hulp krijgen van de gemeente. U neemt hiervoor contact op met PLANgroep. Deze organisatie helpt namens de gemeente inwoners met schulden. Deze hulp is gratis.

Collectieve zorgverzekering

Verzekeren tegen ziektekosten wordt steeds duurder. Daarom heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering voor minima. Het zogenaamde GemeentePakket VGZ (PDF) biedt een uitgebreide dekking tegen een lagere premie.

Bijzondere bijstand

Soms wordt u geconfronteerd met bijzondere omstandigheden en daardoor onverwachte kosten. Als u deze kosten dan niet kunt betalen, kunt u via de Snelbalie Inkomensondersteuning bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Voor mensen die lange tijd van een inkomen, gelijk aan of rond de bijstandsnorm, moeten rondkomen bestaat er de individuele inkomenstoeslag.

Reductieregeling

Als u een laag inkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen, dan is het soms lastig om mee te kunnen blijven doen aan sociale, sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor deze kosten kent onze gemeente de Reductieregeling.

Medische kosten

Medische kosten worden in principe vergoedt vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat medische kosten in principe niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand.

Advocaatkosten (rechtsbijstand)

Soms heeft u juridische bijstand nodig. Voor juridische ondersteuning moet u vaak betalen. Als u een laag inkomen heeft en u deze kosten niet kunt betalen, dan kunt u toevoeging vragen bij de Raad van de Rechtsbijstand en deze nemen hierover ook een besluit.

Bewindvoeringskosten

Het is mogelijk om voor de kosten van een bewindvoerder via de Snelbalie Inkomensondersteuning bijzondere bijstand te ontvangen.

Duurzame gebruiksgoederen

Heeft u, als gevolg van bijzondere omstandigheden, extra uitgaven die echt nodig zijn en die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Leergeld Land van Cuijk

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Individuele studietoeslag

Via een studie kunnen mensen hun kennis vergroten. Een diploma is een bewijs dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dat extra belangrijk.