Aanleg regenwaterriool en herinrichting

Publicatiedatum: Woensdag 17 februari 2021

In Escharen, om meer precies te zijn: de Zanddijk, de Korteweg, het Molenpad, de St.  Machutusweg, de Meester Bongaaardsweg, de Willem van Esterenweg, het Burgemeester de Bourbonplein en de Beerschemaasweg, wordt binnen afzienbare tijd een regenwaterriool aangelegd. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht. BAM Infra Regionaal Zuid uit Helmond gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Start werkzaamheden

BAM Infra start begin maart met de uitvoering. In de weken daaraan voorafgaand worden wel al diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Denk hierbij aan het plaatsen van keten en het kappen van ‘vergunningsvrije bomen’. Het kappen van de bomen - met uitzondering van de bomen in de Beerschemaasweg - zal in de week van 22 februari 2021 plaatsvinden.

Aannemer

BAM Infra was eerder werkzaam in de gemeente Grave o.a. aan de provinciale weg N324. De gemeente Grave heeft goede ervaringen met dit bedrijf. Bam Infra is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de direct omwonenden. Die hebben van de aannemer een contactpersoon toegewezen gekregen voor vragen die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. Het gaat daarbij om concrete zaken als de bereikbaarheid van de woning, elders parkeren e.d. Het gehele project wordt uitgevoerd onder toezicht van een gemeentelijk projectleider en toezichthouder. Zie hun contactgegevens hier onder.

Omvangrijke klus

De combinatie van rioleringswerk, archeologische begeleiding en een wegreconstructie, vraagt om een goede afstemming tussen alle partijen zoals aanwonenden, ondernemers en anderen die in het gebied moeten zijn of verblijven. Het is een omvangrijke klus waarbij zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, bijvoorbeeld slecht weer of andere onvoorziene zaken. De weg kan dan soms langer openliggen dan vooraf gepland. Overlast is niet altijd te voorkomen. Samen met de aannemer doet de gemeente er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Desondanks vragen wij nu al uw begrip voor mogelijke overlastsituaties.

Contact

Heeft u als omwonende vragen over dit project, neem dan contact op met de aan u toegewezen contactpersoon van BAM Infra.

Woont u niet in het gebied of heeft u algemene vragen over dit project, neem dan contact op met:

  • Gemeentelijk projectleider Stan de Laat via 0486-477277 of stan.delaat@cgm.nl. Zet bij mailcontact bij het onderwerp: Kenmerknummer G2018-021/Maatregelen Escharen/Stan de Laat
  • Gemeentelijk toezichthouder Rinus Arts, 0486-477277
  • In het weekend en buiten kantooruren kunt u bij calamiteiten (grote overlast of gevaarlijke situaties) bellen met het gemeentelijk calamiteitennummer: 06-51352687.