Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 / WOZ-beschikking 2019

Publicatiedatum: Maandag 18 februari 2019

Medio februari 2019 is het aanslagbiljet 2019, tevens WOZ-beschikking 2019, verstuurd. Hebt u zich de afgelopen jaren aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet niet per post toegestuurd. De aanslag staat dan in uw berichtenbox. Als u dat vanaf 2020 ook wilt, kunt u zich hiervoor aanmelden via www.mijn.overheid.nl.

Informeel contact

Wij willen graag op een open, informele manier met u over de WOZ-waarde en de aanslagen communiceren. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan eerst telefonisch contact op via (0486) 477 277. U kunt ook een bericht sturen naar belastingen@cgm.nl. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zet uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht dan kunnen wij nog sneller reageren.

Taxatieverslag

Het uitgebreide taxatieverslag van uw woning kunt u alleen met uw DigiD bekijken op het WOZ-loket. Dat kan dan alleen als u een aanslag/WOZ-beschikking op uw eigen naam hebt ontvangen. Veel gestelde vragen en antwoorden over de wet WOZ vindt u ook op www.wozinformatie.nl.

Openbaar

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u ook de WOZ-waarde van andere woningen in de gemeente raadplegen. Alleen WOZ-waarden van woningen zijn openbaar.

Huurwoningen

De WOZ-waarde kan een rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen.  Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl. Bent u huurder van een woning en denkt u dat u de WOZ-waarde nodig hebt? Dan kunt u bij de gemeente een huurdersbeschikking WOZ aanvragen.

Betalen aanslag

De regels bij het betalen van de aanslag en de betaaltermijnen staan in de toelichting op de aanslag. U kunt de gemeente ook machtigen om de aanslag in 11 termijnen te incasseren.

Kwijtschelding

Het aanvragen van kwijtschelding kan eenvoudig met uw DigiD. Vul bijvoorbeeld eerst de korte vragenlijst in om te kijken of u voor kwijtschelding in aanmerking kunt komen. U kunt ook telefonisch een formulier opvragen.

Tarieven

De door de raad vastgestelde tarieven voor 2019 staan ook in de toelichting op de aanslag.