Aanvragen Stimuleringssubsidie 2020

Publicatiedatum: Vrijdag 4 oktober 2019

Voor projecten en activiteiten die bijdragen aan een leefbaar en actief Grave heeft de gemeente Grave de Stimuleringssubsidie. De aanvraagperiode voor deze subsidie 2019 loopt van 1 oktober tot 1 december 2019.

Wat is een Stimuleringssubsidie

De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een meer regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente burgers en organisaties meer dan ooit hard nodig heeft om met elkaar een leefbare, prettige samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Subsidie is een van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Daarom heeft de gemeente Grave vanaf 2017 een nieuwe subsidievorm aan het subsidiestelsel toegevoegd: De Stimuleringssubsidie. Deze nieuwe subsidie die is bedoeld als waardering aan de Graafse vrijwilligersorganisatie die naast hun kerntaak dingen regelen of organiseren waarvan de gemeente belangrijk vindt dat ze er zijn voor hun inwoners.

Waarvoor kan ik een Stimuleringssubsidie aanvragen

Lokale vrijwilligersverenigingen en stichtingen kunnen de stimuleringssubsidie aanvragen voor maatschappelijke activiteiten die zij uitvoeren. Hiermee worden activiteiten bedoeld die om extra inzet van de vereniging vragen, niet tot de kerntaak van de vereniging behoren en in ieder geval passen binnen de onderstaande thema’s in het subsidiestelsel.

Thema 1 Het versterken van onze woon- en leefomgeving
Thema 2 Sport en gezondheid
Thema 3 Het versterken van de culturele, historische en toeristisch-recreatieve waarde van Grave
Thema 4 Wij zijn er voor elkaar

Ga naar Stimuleringssubsidie voor meer informatie over deze thema’s en de voorwaarden.

Welk bedrag kan ik aanvragen

Per unieke activiteit kan maximaal een Stimuleringssubsidie worden verleend van € 500,-. Per kalenderjaar kan een aanvrager tot een maximum van € 1.000,- aan stimuleringssubsidie ontvangen.

Aanvragen

Vraag stimuleringssubsidie aan via het digitaal aanvraagformulier stimuleringssubsidie. Het gaat hierbij dan om de activiteit die u in het volgende kalenderjaar wilt organiseren.