Actualiseren lijst met waardevolle bomen

Publicatiedatum: Maandag 11 maart 2019

De gemeente Grave heeft een lijst waardevolle bomen vastgesteld. Als een eigenaar een boom van de lijst wil kappen is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze bomenlijst moet geactualiseerd worden. We willen in juni de lijst met wijzigingen definitief vaststellen. Bij het actualiseren worden bomen, waarvoor in de afgelopen jaren een Omgevingsvergunning-kappen is verleend, van de lijst afgehaald. Ook worden bomen, waarvan bekend is dat ze door ziekte of ouderdom een kortere levensverwachting hebben dan de vereiste 10 jaar, van de lijst afgehaald.

Er zijn ook bomen die bewoners of de gemeente alsnog op de lijst zouden willen opnemen. Enkele bewoners hebben ons hierover al eerder benaderd. Weet u zelf ook een boom die niet zou mogen ontbreken op de Lijst van waardevolle bomen, laat het ons dan weten.

Welke bomen staan er al op de lijst waardevolle bomen

Dit kunt u zien op de lijst waardevolle bomen of op de Groene kaart. Als u inzoomt, kunt u zien over welke bomen het gaat (donker groene bolletjes). Aan elke boom hangt nog extra informatie, die onderaan bij tabblad monumentale bomen zichtbaar wordt door te klikken op de “i”-knop (linksboven de plattegrond) en daarna op het desbetreffende groene bolletje te klikken.

Wanneer is een boom waardevol

Bomen kunnen op de lijst geplaatst worden als ze aan al deze Basisvoorwaarden voldoen:

  • leeftijdseis is minimaal 50 jaar oud
  • de boom is in een verminderde of normale conditie of is op minimaal verminderd niveau te brengen
  • de kroon van de boom voor minimaal 50% zichtbaar is vanaf de openbare toegankelijke weg

Daarnaast moet de boom voldoen aan minstens één van de onderstaande Specifieke kenmerken:

  • bijzondere natuur- en milieuwaarde: de boom is van ecologisch belang voor behoud en ontwikkeling van de omringende natuur, of biedt plaats aan zeldzame dier- of plantsoorten, of heeft invloed op de waterhuishouding, of is onvervangbaar voor behoud van een bijzondere biotoop
  • bijzondere beeldbepalende waarde voor stads- en landschapsschoon: de boom is door zijn leeftijd en verschijning beeldbepalend voor de stedelijke, landschappelijke en natuurbeleving ofwel, onvervangbaar voor het karakter van de omgeving
  • bijzondere cultuurhistorische waarde: het is een herdenkingsboom, of markeringsboom, of benadrukt locatie van een cultuurhistorisch gebouw/kapel/kruisbeeld. De boom kan ook een waardevolle snoeivorm of bijzondere natuurlijke groeivorm hebben
  • bijzondere waarde voor recreatie en leefbaarheid; bijvoorbeeld bomen met speciale schaduwgevende functie of geluidsdempende functie hebben of een herkenningspunt in een park markeren of een bijzondere speelfunctie hebben
  • buitengewone soort: de boom dendrologisch waardevol voor de gemeente, want het is een zeldzaam voorkomend geslacht, soort, variëteit

Hoe kan ik een boom aanmelden

Meld uw keuze uiterlijk 17 maart 2019 aan via e-mail naar monumentalebomen@cgm.nl ter attentie van mevrouw Cristel Colenbrander. Een brief sturen naar ons correspondentieadres: Postbus 7,  5360 AA Grave kan natuurlijk ook.

Voor het proces is het belangrijk dat uw aanmelding op tijd binnen is. U moet eigenaar zijn van de boom of aantoonbare toestemming van de eigenaar hebben. U mag ook bomen van de gemeente aanmelden. Geef duidelijk aan over welke boom/bomen het gaat en hoeveel, bijvoorbeeld door een locatiebeschrijving met een foto of een tekening. Geef ook aan waarom de boom volgens u monumentaal is. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding

Terra Nostra beoordeelt of alle aangemelde bomen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het college stelt de lijst met wijzigingen en een aangepaste Groene kaart voorlopig vast. Deze wordt gepubliceerd onder andere via deze website. Als u een boom heeft aangemeld, krijgt u hiervan bericht. Belanghebbenden kunnen reageren door middel van een zienswijze. Na eventuele heroverweging stelt het college de lijst waardevolle bomen definitief vast.

Heeft u vragen

Voor vragen kunt u op maandag en donderdag contact opnemen met mevrouw Cristel Colenbrander van de afdeling Openbare werken via 0486-477277, of stuur een email naar info@grave.nl ter attentie van mevrouw Colenbrander.