Bomen kappen ter voorbereiding sloop voormalig gebouw De Sprankel

Publicatiedatum: Woensdag 6 maart 2019

Op 7 en 8 maart 2019 worden er – onvoorziene omstandigheden daargelaten – bomen gekapt op en rond het terrein van het voormalig schoolgebouw De Sprankel. Waarom is dat nodig?

Nieuw gebouw

Basisschool De Sprankel is vorig jaar verhuisd naar een nieuw gebouw op het terrein Visio-Oost. Het oude schoolgebouw staat al weer geruime tijd leeg. De locatie waar De Sprankel voorheen gevestigd was, wordt opnieuw ontwikkeld. Dat zal nog wel enige tijd duren. Leegstaande gebouwen zijn echter vaak object van misstanden zoals vernielingen, diefstal en illegale bewoning. Om die reden willen wij het oude schoolgebouw snel slopen. Deze sloop zal naar verwachting in april 2019 beginnen.

Bomen kappen

Om het oude schoolgebouw staan bomen die bij de sloop in de weg staan. Ook staan in de directe nabijheid van de oude school enkele bomen die aan het einde van hun levensduur zijn en die op termijn waarschijnlijk toch weg moeten. Deze bomen willen we kappen. Daar willen we snel mee beginnen want over enige tijd begint het broedseizoen voor vogels. Als er vogels in de bomen nestelen is kappen niet alleen onwenselijk maar ook wettelijk verboden.

Zodra de bomen zijn gekapt en de sloop is afgerond, wordt het vrijgekomen terrein gefatsoeneerd en ingezaaid. Zo ligt dit terrein er netjes bij totdat het opnieuw ontwikkeld wordt.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mevrouw A. Heermans, projectleider ‘herontwikkeling locatie De Sprankel’, Werkorganisatie CGM, tel. 0486-477277, email anneke.heermans@cgm.nl