Controle hondenbelasting

Publicatiedatum: Woensdag 9 september 2020

In Grave moet u hondenbelasting betalen voor het houden van een hond. Het tarief is in 2020 € 76,50 voor een eerste hond, € 116,30 voor een tweede hond en € 155 voor elke hond boven het aantal van twee. Voor een kennel bedraagt het tarief € 245. In 2021 worden deze tarieven verhoogd met 1,7%.

De gemeente controleert binnenkort het hondenbezit in diverse delen van de gemeente. Zo stellen we vast wie wel een hond bezit maar daarvoor geen hondenbelasting betaalt. Ook controleren we of inwoners inderdaad het aantal honden bezitten waarvoor zij hondenbelasting betalen. De gemeente heeft het gespecialiseerde bedrijf Legitiem ingeschakeld voor deze controle. Het werkproces is volledig digitaal. Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden maken de medewerkers van Legitiem gebruik van handcomputers (PDA's). De belastingambtenaren van de gemeente kunnen de voortgang en de resultaten van de controleurs direct volgen via een beveiligde internetpagina.

Alle controleurs zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. U kunt hier natuurlijk altijd naar vragen. De controleur zal u enkele vragen stellen. Als hij bij u één of meerdere honden aantreft die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente zijn opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de verplichte aangifte te doen.

De controleurs volgen uiteraard de richtlijnen van  het RIVM.

Als u niet thuis bent zal de controleur ter plaatse een beoordeling maken over het wel of niet aanwezig zijn van één of meer honden. Bij constatering of vermoeden van de aanwezigheid van één of meer honden waarvoor geen aangifte is gedaan, laat de controleur een aangiftebiljet met een begeleidende brief achter. Bent u niet thuis en is er geen vermoeden dat er een hond aanwezig is dan vindt u bij thuiskomst een brief in de brievenbus waarin wordt bevestigd dat een controleur aan de deur is geweest en de bewoners niet thuis heeft getroffen.

Hebt u uw hond(en) nog niet aangegeven? Wacht u dan niet op de controleur. De eenvoudigste manier om uw hond(en) aan te geven is via de internetsite www.grave.nl (onderdeel: meer/overzicht-inwoners/belastingen/hondenbelasting). Hier kunt u met uw Digid code de hond(en) aanmelden voor de belasting. U kunt uw hond(en) ook aangeven bij de Publieksbalie van het stadhuis. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Telefonisch Informatie Centrum, tel. (0486) 47 72 77.

U kunt ook langskomen bij de Publieksbalie tijdens de openingstijden.