Digitalisering landbouw: Kennis en ervaring boer noodzakelijk

Publicatiedatum: Vrijdag 24 mei 2019

Welke kansen en uitdagingen ontstaan door de digitalisering en precisie-akkerbouw? Over dit thema wisselden zo’n 65 agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied onlangs van gedachten.

Precision Farming

De deelnemers gaven gehoor aan de uitnodiging voor een bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project „Dynamic Borders“, dat onder meer als speerpunt agribusiness heeft. Tijdens de bijeenkomst op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze gaven deskundigen hun visie op „Precision Farming“.

Kennis en ervaring

Zonder de kennis en ervaring van de boer over zijn eigen grond is landbouw niet mogelijk – dat was een van de belangrijkste inzichten van de circa 65 agrariërs uit de gemeenten Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep. Maar duidelijk is ook dat zij in het licht van de digitalisering, nauwelijks nog zonder technische hulpmiddelen kunnen. Hoe de bedrijven zich digitaal kunnen voorbereiden en over welke kennis ze moeten beschikken, werd bediscussieerd op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze. Naast een bedrijfsrondleiding over het loonbedrijf stond vooral de uitwisseling met collega’s uit het buurland centraal.

Dynamic borders

Agribusiness, arbeidsmarkt en toerisme zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze werken in dit project grensoverschrijdend samen. Doel van de projectpartners is om als groene alliantie, het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Ruhrgebied in een oost-west-as, in het bijzonder voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), te versterken. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Noordrijn-Westfalen.