Dodenherdenking Grave 2020

Publicatiedatum: Maandag 4 mei 2020

In verband met de coronacrisis was het niet mogelijk om de jaarlijkse dodenherdenking te houden zoals in andere jaren gebruikelijk is. Om toch stil te staan bij de dodenherdenking heeft burgemeester Roolvink, samen met zijn vrouw maar zonder publiek, een krans gelegd bij de algemene plaquette voor de omgekomen inwoners van de gemeente Grave (Torenplein), de plaquette voor de in de oorlog vermoordde burgemeester Ficq (Hoofdwagt) en de plaquette op de voormalig Joodse synagoge (Oliestraat). Burgemeester Roolvink heeft bij deze kranslegging ook een korte speech uitgesproken. Deze speech is op camera opgenomen. Bekijk hier de beelden en Signaal Taptoe door Harrie Raffeltrath in de torenspits H. Elisabethkerk Grave. Onder aan deze pagina kunt u de speech lezen. De burgemeester verwijst in zijn speech naar de Jaarthematekst op de website van de Stichting 4 en 5 mei, dit jaar geschreven door Prinses Mabel.

Dodenherdenking 2020, kranslegging Hoofdwagt

Dodenherdenking 2020, kranslegging Oliestraat

Dodenherdenking 2020, kranslegging Torenplein

Speech dodenherdenking 4 mei 2020

Dames en heren, jongens en meisjes,

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder jaar zou 2020 worden met veel herdenkingen en vieringen. Het loopt echter anders dan gedacht. De reden is u bekend: de corona-crisis. Deze crisis maakt dat mensen zo min mogelijk contact met elkaar moeten hebben. Groepsvorming dient vermeden te worden.

De regering heeft besloten de Nationale Dodenherdenking op de Dam zonder publiek te laten plaatsvinden. Ook in Grave is de dodenherdenking aangepast. Geen stille tocht met de traditionele kransleggingen, muziek en toespraken. Wel kransleggingen in besloten gezelschap en een bericht in de media. Sommigen onder u vragen zich misschien af of het nog wel nodig is om ieder jaar onze doden te herdenken en onze vrijheid te vieren. Ik geef u zo het antwoord op die vraag.

De Stichting 4 en 5 mei komt ieder jaar met een thema en nodigt een gast uit om daar iets over te schrijven. Dit jaar is het thema ‘Verhalen om nooit te vergeten’. De gastbijdrage is van de hand van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel. Lees hier de bijdrage van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel.

Prinses Mabel beschrijft op basis van persoonlijke verhalen hoe zij als kind maar ook in haar latere werk geconfronteerd werd met ongelijkheid, armoede, onrecht, onderdrukking en schendingen van mensenrechten. Een confrontatie die haar gevormd heeft tot wie zij nu is: een fervent verdedigster van mensenrechten. Zij geeft dit ook in haar vele activiteiten vorm. Prinses Mabel is heel stellig in het antwoord op de vraag of het na 75 jaar nog nodig is om te gedenken en te vieren. Ik citeer: "Ja! Onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken zo normaal maar zijn dat allerminst. Ze zijn fragiel en vergen daarom dagelijks onderhoud - door ons als collectief en door ieder van ons als individu." Einde citaat. Een duidelijk antwoord waar ik volledig achter sta. Het is ook om die reden dat het gemeentebestuur besloten heeft om de dodenherdenking in Grave hoe dan ook door te laten gaan.

Omdat er geen publiek bij aanwezig mag zijn heb ik samen met mijn vrouw bloemstukken gelegd bij de plaquette op het Torenplein met de oorlogsslachtoffers uit onze gemeente en bij de voormalige Joodse synagoge. Ook hebben wij een krans gelegd bij het historisch stadhuis. Zo heb ik namens de gemeenschap, namens u, respect getoond aan hen die gevallen zijn en daarmee tegelijkertijd aangegeven dat we hen niet vergeten zijn.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Deze dodenherdenking verloopt anders dan in andere jaren maar dat wil niet zeggen dat de kerngedachte verdwijnt.

Ik nodig u uit om de volledige bijdrage van Prinses Mabel op de website van de Stichting 4 en 5 mei te lezen ter vervanging van uw fysieke aanwezigheid bij de dodenherdenking.

Hoe dan ook wil ik graag besluiten met wederom een citaat uit deze bijdrage, feitelijk de kerngedachte bij de jaarlijkse dodenherdenking. "Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens - ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt." Einde citaat.

Dank u wel.

Lex Roolvink

Burgemeester Grave