Een ruime voldoende voor afvalinzameling

Publicatiedatum: Vrijdag 7 december 2018

Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar. Er is onderzocht hoe het huidige afvalinzamelsysteem presteert en waar nog verbetering mogelijk is. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelonderzoeken: een sorteeranalyse van het afval in de blauwe tariefzak en in de plastic afvalzak, een benchmark en een tevredenheidsonderzoek onder inwoners.

Inwoners zijn zeer tevreden

Van de 3.100 verstuurde vragenlijsten die naar willekeurige huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel zijn verstuurd, zijn er 1.027 ingevuld retour gezonden. Hartelijk dank daarvoor! Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ruim 93% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over de manier waarop huishoudelijk afval aan huis wordt ingezameld. Het gemiddelde rapportcijfers komt uit op een 7,9! Net als 4 jaar geleden.

Weinig restafval door goed scheidingsgedrag

Het Land van Cuijk en Boekel behoort tot de gemeenten met de laagste hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. De sorteeranalyses van de tariefzak lieten zien dat er nog maar weinig grondstoffen in het restafval zitten die nog beter gescheiden zouden kunnen worden. U doet het als inwoner dus al heel erg goed! Dat willen we graag zo houden, dus blijft u uw afval goed scheiden. Er blijkt wel wat vervuiling in de plastic afvalzak te zitten. Wat NIET in de plastic afvalzak thuishoort en er nog wel in terecht komt, is papier en karton, tissues, verpakkingen met inhoud, speelgoed, kitkokers en piepschuim.

Succesfactoren

Het succes wordt voornamelijk gerealiseerd door het systeem van de blauwe tariefzak voor restafval en het gratis kunnen aanbieden van heel veel afvalsoorten. Wilt u weten welke afvalsoorten u allemaal gratis aan kunt bieden? Kijk dan op www.afvalaanbieden.nl.

Wat gebeurt er met de resultaten

In de afgelopen periode zijn de resultaten gepresenteerd aan de verschillende raadscommissies en de gemeenteraden in het Land van Cuijk en Boekel. De gevoelens van de raadscommissies en gemeenteraden over afvalinzameling worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het bestuur.

Vlak voor de zomer van dit jaar heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een evaluatie- en optimalisatieonderzoek uitgevoerd. Dit doen we iedere 4 jaar.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352