Fietsbrug van Grave naar Mill is geplaatst

Publicatiedatum: Vrijdag 17 mei 2019

De fietsbrug over het Peelkanaal, ter hoogte van Hoogedijk, is een feit. Voortaan is het mogelijk om langs het Peelkanaal van Grave naar Mill te fietsen. De komst van de brug verbindt het nieuwe fietspad met Kasteel Tongelaar, dat daardoor ook gemakkelijker te bezoeken is. Deze zomer kunt u dus genieten van een nieuwe, mooie en historische fietstocht in De Verborgen Raamvallei.

Plaatsing

De fietsbrug is vrijdag 10 mei 2019 geplaatst. Dit was, ondanks een noodzakelijke wisseling met een sterkere hijskraan, een aantal dagen eerder dan gepland. Het plaatsen van de brugkoppen liep namelijk voorspoedig.

Peelkanaal

Het Peelkanaal is een waardevolle cultuurhistorische waterloop en onderdeel van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling uit de Tweede Wereldoorlog. Het behouden van deze cultuurhistorische waarde, en het zichtbaar maken van het rijksmonument, is een belangrijk aandachtspunt voor de werkzaamheden in en langs het Peelkanaal.

De Verborgen Raamvallei

De fietsbrug is onderdeel van het Gebiedsplan Raam,  een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst De Verborgen Raamvallei. Belanghebbenden uit het gebied rond de Raam hebben gezamenlijk aan tafel hebben gezeten voor het ontwerpproces. De gebiedspartners van De Verborgen Raamvallei zoeken continu naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.