Gemeente en ontwikkelaar ondertekenen anterieure overeenkomst Prinsenstal

Publicatiedatum: Donderdag 19 december 2019

Dinsdag 17 december 2019 hebben wethouder Ben Peters namens de gemeente Grave en de heer Jos van Deurzen namens Oude Haven Grave BV een zogenaamde anterieure overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het complex Prinsenstal.

Anterieure overeenkomst

In een anterieure overeenkomst – die in de beginfase van een project wordt gesloten – zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan of afspraken over wat de gemeente doet en welke kosten de ontwikkelaar op zich neemt.

I am Grave

Het project – ook bekend onder de naam I am Grave – bestaat uit een gefaseerde herontwikkeling, met deels sloop en deels nieuwbouw, naar maximaal 88 woningen met horeca en kleinschalige commerciële ruimten. Ter plaatse zijn enige gemeentelijke monumenten aanwezig. Een deel van de woningen en horeca zal in deze monumenten (een kapel met aanliggende gebouwen) worden gerealiseerd. Parkeren wordt deels op eigen terrein opgelost en deels buiten het plangebied (toekomstig parkeerterrein Visio gebied).

Passende herontwikkeling

De gemeente is verheugd met deze herontwikkeling. Na jarenlang leegstand is nu eindelijk zicht op een herontwikkeling en wordt een stedenbouwkundige markering gemaakt die recht doet aan de plek, passend binnen de Visie op de Vestingstad Grave.

Informatiebijeenkomsten

Nu de ondertekening heeft plaatsgevonden gaat de ontwikkelaar van I am Grave aan de slag met het organiseren van een aantal inloopmomenten voor geïnteresseerden. Deze zullen op 28 en 29 januari 2020 plaatsvinden waarbij ook alle actuele plattegronden en afbeeldingen beschikbaar zullen zijn.

De ontwikkelaar houdt geïnteresseerden op de hoogte van actuele ontwikkelingen (zoals de informatiebijeenkomsten) via een nieuwsbrief en via www.iamgrave.nl.

Wethouder Ben Peters en ontwikkelaar de heer Jos van Deurzen