Geslaagde eerste motiemarkt gemeenteraad Grave

Publicatiedatum: Maandag 30 september 2019

Op 25 september 2019 vond de eerste motiemarkt georganiseerd door de gemeenteraad van Grave plaats. Maar liefst dertien ideeën werden eerst door de indieners kort toegelicht en daarna in persoonlijke gesprekken tijdens de markt aan de raads- en commissieleden ‘aan de man/vrouw gebracht’.

Het leverde geanimeerde en enthousiaste gesprekken op. Vervolgens maakte de burgemeester bekend welke ideeën door één of meerdere politieke partijen zijn geadopteerd. Zij gaan samen met de indiener(s) aan de slag om een motie voor te bereiden voor de raadsvergadering, in principe op 5 november 2019. Dan besluit de gemeenteraad hierover. In totaal heeft de gemeenteraad € 10.000 beschikbaar gesteld.

 De volgende ideeën zijn ‘geadopteerd’

Naam idee

Geadopteerd door

Clean-up Grave!

VPGrave, VVD, LLVCG, LPG, CDA

Het labyrint dat Grave verbindt

LPG

Verbouwing wijkcentrum Esterade

VPGrave, Keerpunt 2010, CDA

Introduceren Socialapp om met eenzame ouderen in contact te komen.

LPG

Lokaal energie-akkoord

D66, LPG, CDA

Opnieuw in gebruik nemen oude haven voor historische schepen.

LPG

Ontsluiting Visio terrein Hampoort met stad Grave en aanleg elektra en waterpunt op Visio

LPG

Interactieve vloer in bibliotheek Grave

VVD

Geef de mantelzorger een gezicht

VPGrave, LLVCG, LPG, CDA

Betere aanwijzing ingang Hoofschestraat/Infirmerie

De burgemeester in het kader van veiligheid

Realiseren Voetveerdiensten tussen Grave – Nederasselt en Gassel – Overasselt

Keerpunt 2010, VPGrave, VVD, D66, CDA, LPG

Aanleggen stroomkast voor evenementen op het Bikkelkampplein

LLVCG, CDA, LPG

Onderschrift foto: alle indieners van de ideeën.

Onderschrift foto: impressie van de motiemarkt.